De boerderij

De Slaoperij en ons woongedeelte zijn onderdeel van een rietgedekte boerderij gebouwd in 1955. De boerderij staat met het woongedeelte naar de straat daaraan kun je zien dat de boerderij na 1900 is gebouwd.

We hebben  daar naast  een akkerbouwbedrijf  waar we verschillende producten  verbouwen. De akkerbouwtak bestaat uit het verbouwen van maïs, suikerbieten, verschillende soorten koren (rogge, gerst waar ook stropakken van komen) en daarnaast grasland voor hooibalen, tevens komen er kleine hooipakjes maar ook kuil gras in grote pakken. Een groot deel van deze pakken zijn bestemd voor de schaapskudde van het Schoonebeker ras in het dorp Orvelte.