De boerderij

De Slaoperij en ons woongedeelte zijn onderdeel van een rietgedekte boerderij gebouwd in 1955. De boerderij staat met het woongedeelte naar de straat daaraan kun je zien dat de boerderij na 1900 is gebouwd.

We zijn een gemengd bedrijf, dit betekent dat je zowel melkvee als akkerbouw hebt. We hebben een melkveebedrijf met een ligboxenstal, daarnaast een akkerbouw tak waar verschillende producten worden verbouwd.

Het melkvee bedrijf bestaat uit Holstein zwartbont koeien die een binnenstal hebben en een uitloop naar buiten met voer ruimte. Twee maal per dag worden de koeien gemolken.

De akkerbouwtak bestaat uit het verbouwen van maïs als voer voor de koeien, suikerbieten, verschillende soorten koren (rogge, gerst waar ook stropakken van komen) en daarnaast grasland om in te kuilen ook als voer voor de koeien. tevens komen er kleine hooipakjes maar ook kuil gras in grote pakken in wikkelfolie. Een groot deel van deze pakken zijn bestemd voor de schaapskudde van het Schoonebeker ras in het dorp Orvelte.