Monumentendorp Orvelte

Orvelte is één van de mooiste dorpen in Nederland. U kunt heerlijk wandelen in en om Orvelte en u zult genieten van de monumentale riet gedekte boerderijen en klinkerstraatjes.

Orvelte is een Es-dorp met centraal een brink. In 1967 heeft Orvelte de status beschermd dorpsgezicht gekregen. Aan de noordkant hebben we de Noord-es met de hoger gelegen akkergronden en madelanden. Dit gebied is een archeologisch monument.

Even verder staat een prehistorische boerderij die n.a.v. paalpuntopgravingen hier weer gebouwd is. Deze ijzertijdboerderij staat midden in het gebied waar de schaapsherder dagelijks zijn kudde laat grazen.

Er zijn verschillende panden die in het seizoen open zijn voor het publiek. Van oude ambachten tot winkeltjes met leuke souvenirs. Een dorp waar gewoon mensen wonen en werken.

Proef en beleef Orvelte.